Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja

Siedzibą przedszkola jest budynek w Przyworach przy ulicy Wiejskiej 56, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:
a) oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,
b) oddział dla dzieci 5-letnich,

c) oddział dla dzieci 6-letnich,

Obecnie do przedszkola uczęszcza  61 dzieci.

Przedszkole pracuje w godzinach 700 - 1630.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnów Opolski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkolem kieruje Dyrektor powołany przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

Organami przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Szczegółowy opis działań oraz kompetencji organów określa Statut Przedszkola Publicznego w Przyworach.

Sprawozdanie finansowe przedszkola publikowane jest na stronie BIP Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim w zakładce Budżet:

https://boostarnowopolski.naszbip.pl/finanse-1/sprawozdania-2/sprawozdania-2023